Zekerheid omtrent wet- en regelgeving in Amerika?
Zekerheid omtrent wet- en regelgeving in Amerika?

Amerika Desk

Kansen in Amerika

Amerika lonkt als het land van de onbegrensde mogelijkheden en wordt vaak gezien als het land waar alles kan zonder teveel regels en waar je geen tot weinig belasting hoeft te betalen. De ‘American Dream’ trekt dan ook veel Nederlandse ondernemers naar de Verenigde Staten om hun geluk te beproeven. Dat Amerika een zeer belangrijke handelspartner van Nederland is blijkt wel uit het feit dat Nederlandse bedrijven jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s aan goederen naar de VS exporteren.

Niettemin brengt zakendoen in de Verenigde Staten en emigratie naar Amerika diverse fiscale en civielrechtelijke gevolgen met zich mee waar u zich goed over moet laten informeren.

Voor u naar Amerika gaat

Alvorens zich te kunnen vestigen in de VS, dient eerst een visum te worden aangevraagd. De meest bekende is de zogenaamde “greencard”, die echter niet voor een ieder is weggelegd. Daarnaast kent Amerika nog diverse visa specifiek voor ondernemers, managers en investeerders.

Vice versa hebben Amerikaanse staatburgers in de regel ook een visum nodig om Nederland in te kunnen reizen.

Fiscaal inwoner

Hoewel het lastig kan zijn om Amerika (voor langere tijd) binnen te komen, voor de fiscaliteit wordt iemand al snel als inwoner en dus als belastingplichtige aangemerkt. Zo kan het voorkomen dat u al sneller dan u verwacht een aangifte inkomstenbelasting in Amerika moet indienen en belasting verschuldigd bent.

Belastingstelsel federaal, per staat en locaal

De autonomie die de verschillende staten hebben uit zich ook in het Amerikaanse belastingstelsel. Naast een federaal belastingsysteem heft elke staat ook volgens haar min of meer eigen stelsel en tarieven. Daarnaast is vaak op locaal niveau nog een aanvullende heffing verschuldigd. Het is van belang om inzicht te krijgen in deze wirwar van belastingen.

Check the box

Een bijzonder onderdeel van het Amerikaanse fiscale stelsel betreft de mogelijkheid van “check-the-box” voor rechtspersonen. In beginsel wordt een entiteit in de VS behandeld als een niet-transparante vennootschap, die over haar eigen resultaten belasting is verschuldigd. De rechtspersoon kan echter kiezen om voor fiscale doeleinden als een transparante vennootschap te worden aangemerkt („disregarded entity‟). De rechtspersoon zelf wordt dan niet belast over haar resultaten, maar de achterliggende participanten.

Belastingverdrag

Met vele landen waar ook ter wereld heeft Nederland een Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten, zo ook met Amerika. Niettemin kan dit verdrag als bijzonder en afwijkend worden betiteld, met name inzake de voorwaarden voor toegang tot het Verdrag en de Amerikaanse verrekeningsmethode.

Kansen in Nederland

Vice versa is Nederland voor Amerikaanse bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats. Zo biedt Nederland een gunstig fiscaal klimaat met als voorbeeld de 30% regeling voor inkomende werknemers. Een hoogopgeleide beroepsbevolking, het stabiele politieke klimaat, het wereldwijde belastingverdragennetwerk en de reeds eeuwenoude handelsgeest die de Nederlanders in de genen zit, maken het interessant om vanuit Nederland de overzeese activiteiten te ontplooien.

Belastingtarieven

Bekijk de belastingtarieven van Amerika.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*

Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal +31(0)6 281 20 194 +31(0)76 53 03 800
Edgar van Hassel
Senior belastingadviseur +31(0)6 219 52 576 +31(0)76 53 03 800
Vincent Heijligers
Manager fiscaliteit +31(0)6 497 69 974 +31(0)165 58 26 00

Ynte Rasenberg
Belastingadviseur +31(0)76 530 38 00