Nieuws Van Oers International

Extension of the MOSS to supplies of goods under the distance selling rules 29-08-2017 The European Commission has published proposals for significant modification of the VAT legislation for online sales of goods and services during the period 2018-2021. One of the envisaged legislative changes in the e-commerce sector is the extension of the mini One Stop Shop arrangement (MOSS) to supplies of goods under the distance selling rules in 2021.
Verduidelijking uitleg 183 dagen regeling 21-08-2017 Bij de verdeling van de heffingsbevoegdheid van belasting wordt onder andere gekeken naar de plaats waar iemand werkt. Hierbij is veelal vastgesteld dat als een werknemer in 12 maanden minder dan 183 dagen in een ander land verblijft, de werkstaat over het volledige salaris belasting mag heffen. Recentelijk is er een procedure geweest over de vraag of ook vrije dagen meetellen voor de 183-dagenregeling.
Nieuwe circulaire heft eindelijk discriminatie van Belgische grensarbeider met kinderen op! 14-07-2017 In de Belgische fiscale wetgeving neemt de belastingvrije som toe, naarmate men meer kinderen (ten laste) heeft. Ingeval van gehuwden of wettelijke samenwonende partners wordt deze verhoging toegekend aan degene met het hoogste inkomen. Is dit degene met inkomen dat vrijgesteld is van belastingheffing door het werken buiten België, (grensarbeider) dan gaat zo het effectieve voordeel verloren. In een vorig maand gepubliceerde circulaire wordt, vooruitlopend op een aanpassing van de wet na vele jaren van procederen deze strijdigheid met het Europese recht opgelost. We schetsen hierna kort het probleem, gevolg door de (lange) juridische weg die uiteindelijk dan toch geresulteerd heeft in een oplossing voor de grensarbeider. We besluiten met de mogelijkheden en het financieel belang die er nog bestaan ten aanzien van oudere jaren.
Blog: Ga goed voorbereid de grens over: de praktijk 08-05-2017 Ondernemen is grenzeloos, maar de grenzen in Nederland bereikt u al snel. Wat gaat u dan doen?
Blog: Ga goed voorbereid de grens over 17-03-2017 Ondernemen is grenzeloos, maar de grenzen in Nederland bereikt u al snel. Wat gaat u dan doen? Over de grens heen kijken, kansen in kaart brengen en vervolgstappen zetten. Hieronder bespreken we het stappenplan in een notendop.
Afkoop van pensioen in eigen beheer, ook voor Belgische inwoners! 10-03-2017 De Nederlandse wetgever creëert de mogelijkheid om in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken ineens, veelal fiscaal interessant, af te wikkelen. De afkoopwaarde mag daarbij gesteld worden op de (lagere) fiscale waarde, waarbij voorts een korting op het fiscaal in aanmerking te nemen bedrag kan worden geclaimd tot maximaal 34,5% van het bedrag.
Afschaffing van speculatiebelasting en uitbreiding van beurstaks (TOB) 07-03-2017 De sterk bekritiseerde Belgische speculatietaks is per begin dit jaar afgeschaft. Deze taks werd geheven over de gerealiseerde vermogenswinsten van beursgenoteerde aandelen wanneer deze aandelen binnen een periode van zes maanden na aankoop weer werden verkocht. De belasting had niet het gewenste effect en zette een rem op de aandelenverkoop met een sterke daling van de inkomsten uit de beurstaks(Taks Op Beursverrichtingen) tot gevolg.
Vormt uw in het buitenland werkzame medewerker de onverwachte aanleiding voor afdracht van buitenlandse winstbelasting ? 07-03-2017 Als u goederen of diensten levert aan de andere kant van de grens zal dit in principe pas aanleiding geven tot belastingheffing als daar sprake is van een zogenoemde vaste inrichting. De bekendste vormen van een vaste inrichting zijn een plaats waar leiding wordt gegeven, filiaal, kantoor, winkel, ed. waar de werkzaamheden van een onderneming worden verricht.
EUROPESE HOF: Nederlandse renteaftrek moet ruimer worden verleend! 07-03-2017 Sinds inkomstenjaar 2015 verleent Nederland enkel nog maar bepaalde aftrekposten aan inwoners van België indien deze zijn aan te merken als zogenaamde Kwalificerende Belastingplichtige.
Verdere verhoging van heffing op rente en dividend van 27% naar 30% vereist actie om de belastingdruk te temperen! 07-03-2017 Vanaf dit jaar bedraagt voor inwoners van België de (roerende voor-) heffing op interesten en dividenden geen 27% maar 30%.
Kom naar de Van Oers België-dagen 02-03-2017 Cursussen over ondernemen en wonen in Belgie
Ontvang een tegemoetkoming bij het inhuren van internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur 12-10-2016 Bespaar 50% van de kosten bij het inhuren van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Lees hier hoe u dat doet.
Internationale uitwisseling van gegevens 23-09-2016 Het is in veel landen, waaronder ook Nederland, een gangbare praktijk om het bedrijfsleven, vooraf duidelijkheid te geven over de toepassing van het belastingrecht door middel van het afgeven van rulings, onder meer over verrekenprijzen.
Nederland nog aantrekkelijker als vestigingsplaats voor Belgische ondernemers 01-08-2016 Nederland is voornemens om de eerste schijf van de vennootschapsbelasting geleidelijk te verhogen van € 200.000, naar € 350.000. Dit om te blijven concurreren met de aan Nederland grenzende landen.
Nederland komt met eigen (Limosa) meldingsplicht 01-08-2016 Op 18 juni 2016 is de nieuwe wet (WagwEU) is in werking getreden. Daarmee zijn de Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in één wet geïmplementeerd en is geregeld op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben als ze tijdelijk in een Nederland werkzaam zijn (detachering) en hoe dit moet worden gecontroleerd. In het kader van de controle komt Nederland met een meldingsplicht min of meer vergelijkbaar met de Belgische Limosa melding.
Eerste« Vorige123456Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*