Nieuws Van Oers International

Melding Agressieve Taxplanning 01-08-2018 Eerder berichtten wij reeds dat op basis van een Europese richtlijn intermediairs, zoals belastingadviseurs, advocaten en notarissen verplicht worden potentieel agressieve belastingstructuren te melden aan de Belastingdienst.
Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober 19-07-2018 Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.
Belastingheffing op digitale diensten 09-05-2018 Als uitvloeisel van het BEPS project is op 21 maart 2018 een rapport verschenen van de Europese Commissie.
Brexit-vouchers 18-04-2018 Indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, dan is het handig om te weten of u ook te maken krijgt met de gevolgen van Brexit.
Update UBO-register 13-03-2018 Uit het Uitvoeringsbesluit Wwft dat de regering op 31 januari 2018 heeft gepubliceerd, is meer duidelijk geworden over de nadere regels met betrekking tot het begrip uiteindelijke belanghebbenden (UBO). In het Uitvoeringsbesluit Wwft wordt toegelicht wanneer een natuurlijk persoon als UBO wordt beschouwd.
Update aanpak belastingontwijking en -ontduiking 02-03-2018 Met dagtekening 23 februari 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn toekomstplannen met betrekking tot de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking kenbaar gemaakt. Dit is gebaseerd op twee pijlers, te weten (1) de bescherming van de grondslag en (2) maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. Hieronder schetsen wij op hoofdlijnen de inhoud van de brieven van de Staatssecretaris.
Meldingplicht dividendbelasting 28-02-2018 Per 1 januari 2018 is de vrijstelling voor inhouding van dividendbelasting uitgebreid naar derde landen (onder voorwaarden en met een aanscherping van de antimisbuikbepalingen).
Problemen rond de A1-verklaringen 09-02-2018 Met een A1-verklaring kan een werknemer, indien in meerdere landen binnen de Europese Unie wordt gewerkt, aantonen dat de sociale zekerheid van slechts één lidstaat van toepassing is. Dit voorkomt dubbele verzekering en premieheffing.
Nederbelgenmail december 2017 20-12-2017 Bekijk de Nederbelgenmail december 2017
Extension of the MOSS to supplies of goods under the distance selling rules 29-08-2017 The European Commission has published proposals for significant modification of the VAT legislation for online sales of goods and services during the period 2018-2021. One of the envisaged legislative changes in the e-commerce sector is the extension of the mini One Stop Shop arrangement (MOSS) to supplies of goods under the distance selling rules in 2021.
Verduidelijking uitleg 183 dagen regeling 21-08-2017 Bij de verdeling van de heffingsbevoegdheid van belasting wordt onder andere gekeken naar de plaats waar iemand werkt. Hierbij is veelal vastgesteld dat als een werknemer in 12 maanden minder dan 183 dagen in een ander land verblijft, de werkstaat over het volledige salaris belasting mag heffen. Recentelijk is er een procedure geweest over de vraag of ook vrije dagen meetellen voor de 183-dagenregeling.
Nieuwe circulaire heft eindelijk discriminatie van Belgische grensarbeider met kinderen op! 14-07-2017 In de Belgische fiscale wetgeving neemt de belastingvrije som toe, naarmate men meer kinderen (ten laste) heeft. Ingeval van gehuwden of wettelijke samenwonende partners wordt deze verhoging toegekend aan degene met het hoogste inkomen. Is dit degene met inkomen dat vrijgesteld is van belastingheffing door het werken buiten België, (grensarbeider) dan gaat zo het effectieve voordeel verloren. In een vorig maand gepubliceerde circulaire wordt, vooruitlopend op een aanpassing van de wet na vele jaren van procederen deze strijdigheid met het Europese recht opgelost. We schetsen hierna kort het probleem, gevolg door de (lange) juridische weg die uiteindelijk dan toch geresulteerd heeft in een oplossing voor de grensarbeider. We besluiten met de mogelijkheden en het financieel belang die er nog bestaan ten aanzien van oudere jaren.
Blog: Ga goed voorbereid de grens over: de praktijk 08-05-2017 Ondernemen is grenzeloos, maar de grenzen in Nederland bereikt u al snel. Wat gaat u dan doen?
Blog: Ga goed voorbereid de grens over 17-03-2017 Ondernemen is grenzeloos, maar de grenzen in Nederland bereikt u al snel. Wat gaat u dan doen? Over de grens heen kijken, kansen in kaart brengen en vervolgstappen zetten. Hieronder bespreken we het stappenplan in een notendop.
Afkoop van pensioen in eigen beheer, ook voor Belgische inwoners! 10-03-2017 De Nederlandse wetgever creëert de mogelijkheid om in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken ineens, veelal fiscaal interessant, af te wikkelen. De afkoopwaarde mag daarbij gesteld worden op de (lagere) fiscale waarde, waarbij voorts een korting op het fiscaal in aanmerking te nemen bedrag kan worden geclaimd tot maximaal 34,5% van het bedrag.
Eerste« Vorige1234567Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*