Problemen rond de A1-verklaringen

09-02-2018

Met een A1-verklaring kan een werknemer, indien in meerdere landen binnen de Europese Unie wordt gewerkt, aantonen dat de sociale zekerheid van slechts één lidstaat van toepassing is. Dit voorkomt dubbele verzekering en premieheffing.

Deze verklaring is echter erg gevoelig voor oneerlijke concurrentie, doordat de aanvraag vrij gemakkelijk is in te dienen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een analyse omtrent de regels rond de A1-verklaringen aan de Tweede Kamer verstrekt. In het kort kunnen de knel- en verbeterpunten die worden aangedragen als volgt worden samengevat:

  • Het verzamelen van juiste en volledige informatie is de verantwoordelijkheid van de lidstaat die de A1-verklaring afgeeft. De aanbeveling hierbij is dat de correcte feiten het beste via een standaardvragenlijst opgevraagd kunnen worden;
  • Er moet elektronische uitwisseling van informatie komen zodat de verificatie van de A1-verklaringen vereenvoudigd kan worden. Dit wordt medio 2019 verwacht;
  • De lidstaat die de A1-verklaring heeft afgegeven kan deze verklaring intrekken, maar indien sprake is van fraude moet het ontvangende land deze A1-verklaring ook kunnen weigeren;
  • Nu moet iemand minimaal 1 maand voorafgaand aan een detachering in het zendende land verzekerd zijn, dit moet minimaal 3 maanden worden;
  • Er zal criteria opgenomen worden zodat het makkelijker wordt om te bepalen waar de zetel van de werkgever is.

Voor vragen over een A1 verklaring of anderszins op het gebied van grensoverschrijdende arbeid neemt contact op met onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

 

Terug

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*