Ondersteuning nodig bij intercontinentaal zaken doen?
Ondersteuning nodig bij intercontinentaal zaken doen?

Verrekenprijzen

Een internationaal opererende onderneming kan kosten en opbrengsten in verschillende landen onderbrengen. Hierbij is de onderneming verplicht om te werken met interne verrekenprijzen welke op zakelijke grondslagen dienen te worden bepaald.

Verschillen in belastingtarieven

Alle ondernemingen streven ernaar om fiscale zaken zo gunstig mogelijk te regelen. Internationaal opererende bedrijven kunnen daarbij gebruikmaken van de verschillen in belastingtarieven tussen landen door goederen en diensten intern uit te wisselen.

De rol van verrekenprijzen

Het uitwisselen van producten en diensten binnen een internationaal opererend concern heeft gevolgen voor de belasting die in de verschillende landen betaald moet worden. Om te zorgen dat deze uitwisseling op een voor alle partijen acceptabele manier plaatsvindt, hanteren de belastingautoriteiten zogenaamde verrekenprijzen (in het Engels: transfer pricing). Middels verrekenprijzen worden marktconforme bedragen afgesproken voor de goederen en diensten die binnen een zo’n onderneming worden uitgewisseld. Deze verrekenprijzen dienen “at arms length” worden bepaald. 

Afspraken omtrent verrekenprijzen

Een onderneming waar intern onderlinge leveringen of diensten plaatsvinden tussen de  vestigingen in verschillende landen, kan over de beloning hiervan – bij voorkeur vooraf –afspraken maken met de belastingautoriteiten. Zo’n afspraak heet een Advance Pricing Agreement (APA). Daarbij overlegt de onderneming documentatie over de vaststelling van de verrekenprijs en hoe deze werd bepaald. De belastingautoriteiten kunnen zo toetsen of de verrekenprijs marktconform is en of aan alle voorwaarden is voldaan.

Rente en royalty’s

Voor het ontvangen en doorbetalen van rente en royalty’s binnen een internationaal opererende onderneming, worden eisen gesteld ten aanzien van de binding van het bedrijf met het vestigingsland (de zogenaamde substance requirements). Een licentie onderneming kan bijvoorbeeld een ruling aanvragen indien deze onderneming blootgesteld is aan reële risico's met betrekking tot de te verrichten activiteiten. Ook hierbij moet voldaan worden aan het arms length-beginsel.

Vragen over verrekenprijzen?

Graag beantwoorden onze specialisten uw vragen over verrekenprijzen. Mocht u dat wensen, kunnen we u ook uitstekend helpen met het vaststellen van een marktconforme prijs, het opstellen van de documentatie en het indienen van de APA aanvraag. Met het formulier kunt u snel contact opnemen met Van Oers International. Wij reageren binnen twee werkdagen. 

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal +31(0)6 281 20 194 +31(0)76 53 03 800
Edgar van Hassel
Senior belastingadviseur +31(0)6 219 52 576 +31(0)76 53 03 800