Nieuws Van Oers International

Inwerkingtreding nieuw verdrag met Duitsland per 1 januari 2016 18-12-2014 De Staatssecretaris van Financiën heeft in het memorie van antwoord met betrekking tot de goedkeuring van het belastingverdrag Nederland-Duitsland aan de Eerste Kamer aangegeven dat de inwerkingtreding van het verdrag op 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De bepalingen van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zullen naar verwachting per 1 januari 2016 van toepassing zijn.
Kamerbrief besluitvorming internationale fiscale dossiers 09-12-2014 Op 1 december 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een overzicht van de besluitvorming op internationale dossiers. In de brief wordt o.a. ingegaan op mogelijke wijzigingen in de Europese Moeder-dochterrichtlijn, de ontwikkeling van een substance-criterium voor patentboxen en de uitwisseling van fiscale rulings met verdragspartners.
Prejudiciële vragen over begrip "normale verblijfplaats" 04-12-2014 X werkt van 1 maart 2008 tot 1 oktober 2011 in Qatar en heeft zich destijds uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Zijn echtgenote werkt in Nederland en blijft in de gezamenlijke koopwoning wonen. In Qatar woont X in een gemeubileerde woning van zijn werkgever. Medio 2010 koopt X in Qatar een nieuwe Porsche, waarbij X voor deze auto de verhuisboedelvrijstelling claimt bij zijn terugkeer naar Nederland.
Woning expat na afloop verhuur weer box 1 woning volgens A-G 28-11-2014 X heeft tijdens zijn uitzending naar het buitenland zijn woning tijdelijk verhuurd. Volgens Advocaat-Generaal (A-G) Niessen gaat de woning na afloop verhuur weer naar box 1.
A-G Kokott acht 150 km-grens niet in strijd met EU-recht 17-11-2014 A-G Kokott concludeert dat de voorwaarde van de 150 kilometergrens van de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. Hieraan doet volgens de A-G niet af dat de ingekomen werknemer die meer dan 150 km van de grens woont recht heeft op een onbelaste kostenvergoeding wegens extraterritoriale kosten die hoger kan zijn dan de werkelijke extraterritoriale kosten.
Besluit innovatiebox uitgebracht 14-11-2014 De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht over de innovatiebox in de Wet op de vennootschapsbelasting die terug werkt tot en met 1 september 2014. In het besluit worden verschillende elementen van de innovatiebox uitvoerig beschreven, nader toegelicht en waar nodig verder ingevuld.
Decree Dutch Innovation Box regime 13-11-2014 The State Secretary of Finance issued a Decree which provides for futher guidance on the application of the Innovation Box regime. The Decree is effective from September 1, 2014.
Voorlopige aanslagen 2015 vervallen door wijziging keuzerecht 30-10-2014 De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wijzigt per 1 januari 2015. De niet-inwoners die thans kiezen voor de behandeling als binnenlandse belastingplichtige en niet voldoen aan het 90%-criterium krijgen in 2015 geen voorlopige aanslag, althans de Belastingdienst.
Grenswerker kan niet langer fiscaal kiezen 27-10-2014 Nederlanders die buiten Nederland wonen, maar er wel werken, dreigen in 2015 hun aftrek hypotheekrente te verliezen.
Goedkeuringswetsvoorstel verdrag met Duitsland door Tweede Kamer 20-10-2014 Op 16 oktober 2014 is het goedkeuringswetsvoorstel van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland aangenomen door de Tweede Kamer.
Nota nav verslag goedkeuringswetsvoorstel FATCA-verdrag 16-10-2014 De nota naar aanleiding van het verslag bij het goedkeuringswetsvoorstel van het met de Verenigde Staten van Amerika gesloten verdrag tot uitvoering van de FATCA is ingediend bij de Tweede Kamer.
Regeerakkoord Belgie 09-10-2014 Er komt een doorkijkbelasting voor mensen die hun fortuinen via vennootschappen in belastingparadijzen hebben geplaatst. Vaak gaat het om stichtingen die om fiscale redenen in het buitenland worden opgezet.
Artikel in Telegraaf door Gijs Vernoij 07-10-2014 Wie internationaal wil zakendoen, hoeft het niet per se ver van huis te zoeken. In Europa liggen kansen genoeg. "Nederlanders kennen de Europese culturen goed en dat komt de bedrijfsvoering ten goede".
Wagen buitenlandse werkgever: geen BTW-attest meer vereist 02-10-2014 Voortaan volstaat het dat zich in de wagen een door de buitenlandse werkgever opgesteld document bevindt 'waaruit blijkt dat hij het voertuig ter beschikking heeft gesteld van de betrokken werknemer', samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst.
Woensdag 1 oktober – De dag van de samenleving 26-09-2014 De medewerkers van Van Oers gaan op woensdag 1 oktober 2014 hun handen uit de mouwen steken. Als regionaal kantoor vinden wij betrokkenheid bij de lokale gemeenschap belangrijk.
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*