Nieuws Van Oers International

NederBelgen Mail 30-07-2015
Taxmail juli 2015 27-07-2015 Benieuwd naar de actualiteit op het gebied van btw en internationaal belastingadvies?
Nieuwe aangifteplicht buitenlandse rekeningen Belgische inwoners 22-06-2015 U moet die rekeningen aangeven, zelfs als ze slechts gedurende een korte tijdspanne hebben bestaan tijdens het betrokken jaar.
Uitspraak Hof Den Haag over fiscale woonplaats wereldburger 24-03-2015 Het Hof heeft uitspraak gedaan over de fiscale woonplaats van een wereldburger die niet op een vaste adres woonde en door zijn werk een nomade-achtige bestaan leidde. De materiële omstandigheden, die eerder duidde op een woonplaats in het Verenigd Koninkrijk (VK) waren belangrijker dan de formele omstandigheden die een woonplaats in Nederland wezen.
Goedkeuringswetsvoorstel FATCA-verdrag door Eerste Kamer 18-03-2015 Dit intergouvernementele overeenkomst maakt de informatieverstrekking van financiele gegevens en de uitwisseling ervan tussen Nederland en VS mogelijk en verplicht. Financiele instellingen leveren de financiele rekeninggegevens rechtsstreeks aan de eigen overheid en hoeven dan zelf niet een overeenkomst met de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) te sluiten.
Franse sociale bijdragen vallen onder EG-verordening 1408/71 09-03-2015 Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat de Franse CSG, de CRDS, de sociale heffing en de aanvullende bijdrage binnen de materiële werkingssfeer van EG-verordening 1408/71 vallen, als daarmee wordt bijgedragen aan de financiering van de verplichte sociale zekerheidsstelsel.
Uitspraak Hof van Justitie over de 150 km-grens bij 30%-regeling 05-03-2015 Het Hof oordeelt dat er geen sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen werknemers die voorafgaande aan hun tewerkstelling binnen de 150 km grens wonen en de werknemers die daarbuiten wonen.
Decision of CJEU about the 150 km-criterion 25-02-2015 The Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its decision on whether the 150-kilometer in the 30%-ruling violates the EU-law. On February 24, 2015 the CJEU ruled that this is not the case unless it appears that the flat-rate 30% reimbursement were systematically to give rise to a net overcompensation in respect of the extra expenses actually incurred by the foreign employees.
Wijziging belastingverdrag Frankrijk en Luxemburg 17-02-2015 en aanpassing in het protocol bij het belastingverdrag tussen Frankrijk en Luxemburg wijzigt de toewijzing van de heffingsbevoegdheid bij vermogenswinsten op onroerend goed vennootschappen.
Fysieke aanwezigheid niet doorslaggevend voor verblijfplaats 29-01-2015 X woont sinds 2000 met zijn echtgenote en dochter in Frankrijk. In geschil was op welk moment X van Frankrijk naar Nederland was verhuisd. Dit was van belang voor eventuele toepassing van de bpm-vrijstelling bij import van zijn Franse auto die X in april 2011 had gekocht. De bpm-vrijstelling kan worden toegepast als X de Franse auto ten minste zes maanden in bezit had voor emigratiedatum.
Wijziging BUB kring verzekerden per 1 januari 2015 20-01-2015 De wijzigingen voor het Besluit Uitbreiding en Beperking (BUB) volksverzekeringen zijn onder meer het opnemen van een verzekeringsplicht voor bepaalde niet in Nederland wonende personen die in dienst van een Nederlandse werkgever en werkzaam zijn buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
Extension of Dutch social security coverage for non-residents 20-01-2015 Due to a change in national social security legislation, a larger group of employees who are non-residents of the Netherlands and work for a Dutch employer outside the EU / EEA / Switzerland become subject to Dutch social security.
Goedkeuring grensoverschrijdende fiscale eenheid VPB 05-01-2015 De staatssecretaris keurt vooruitlopend op de wetgeving goed dat verzoeken tot het aangaan van een fiscale eenheid kunnen worden ingewilligd tussen zustermaatschappijen en tussen moeder- en kleindochtermaatschappij.
Goedkeuringswetsvoorstel FATCA-verdrag door de Tweede Kamer 28-12-2014 Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer het goedkeuringswetsvoorstel van het met de Verenigde Staten van Amerika gesloten verdrag tot uitvoering van de FATCA aangenomen.
Fiscale eenheidsregime in strijd met EU-recht 23-12-2014 Gerechtshof Amsterdam heeft in lijn met het Europese HvJ geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime in strijd is met EU-recht. De regels moeten worden versoepeld, zodat ook in grensoverschrijdende situaties een fiscale eenheid mogelijk is.
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*