Wilt u emigreren van Nederland naar het buitenland?
Wilt u emigreren van Nederland naar het buitenland?

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

De huidige regeling in hoofdlijnen

Werkt u in Nederland maar woont u in het buitenland? Dan kunt u de hypotheekrente in verband met uw eigen woning mogelijk toch aftrekken van uw Nederlands belastbaar inkomen. Zo betaalt u minder belasting in Nederland. Dit kan door gebruik te maken van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht die in de Nederlandse wet is opgenomen. U wordt dan fiscaal gelijk behandeld als “echte” inwoners van Nederland. De wettelijke criteria zijn:

  • U moet wonen in de EU, EER, Zwitserland of op de BES-eilanden. 
  • Minstens 90% van het gehele (Box 1, 2 en 3) inkomen wordt in Nederland belast.
  • In het woonland wordt een opgaaf door de lokale fiscus ondertekend waarbij de (eventuele) inkomsten die niet in Nederland zijn belast worden vermeld. De Nederlandse fiscus kijkt daarbij naar het inkomen dat in Nederland in de Boxen 1,2 en 3 zou thuishoren en voor 90% in Nederland moet worden belast.

Onder toepassing van de regeling ontstaat dan het recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland, zoals de hypotheekrenteaftrek, de persoonsgebonden aftrek (o.a. partneralimentatie), de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.

Waarom deze regeling?

Als u als niet- inwoner werkzaam bent in Nederland, bent u in beginsel buitenlands belastingplichtig in Nederland (werkland). Een zogenoemd buitenlands belastingplichtige dient enkel zijn inkomsten van Nederlandse bron aan te geven in Nederland. Als er in het woonland echter (nagenoeg) geen enkel belastbaar inkomen is, kan in het woonland in de aangifte veelal geen rekening worden gehouden met uw persoonlijke c.q. uw gezinssituatie. Deze factoren geven vaak aanleiding tot een aftrekpost c.q. een belastingvermindering die u door het werken buiten uw woonland misloopt.

Door in de aangifte gebruik te maken van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, kunt u alsnog gebruikmaken van dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeert. Met deze regeling die is gebaseerd op Europese wetgeving probeert Nederland ongeoorloofde discriminatie tussen EU-burgers te voorkomen.

Voordeel van de huidige regeling

Nederland kent voor haar inwoners een ruime aftrekmogelijkheid ten aanzien van de rente op de eigen woning. Het belang van de aftrekpost kan dan ook zeer groot zijn. Daarnaast bestaat ook toegang tot andere aftrekposten. Te denken valt aan partneralimentatie die voor 100% aftrekbaar is. Alsook de mogelijkheid tot aftrek van premies voor lijfrente en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Verdrag Nederland met België

Er zijn ook mensen die werken in Nederland, maar niet voldoen aan het 90% criterium. Voor persoonlijke- en gezinssituaties geldt dat onder de huidige non- discriminatiebepaling in het verdrag met België een zogenoemde pro rata toerekening mag worden gehanteerd. Naar rato van het in Nederland belaste inkomen ten opzichte van het totale inkomen, mag bijvoorbeeld partneralimentatie worden afgetrokken ten laste van het in Nederland belaste inkomen. Ook voor inwoners van Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba geldt de non-discriminatiebepaling.

Let wel: voor hypotheekrente geldt deze non-discriminatiebepaling niet, maar zie tevens hierna.

EU recht gaat verder dan de wet

Inmiddels is er een rechterlijke uitspraak, waarin de aftrek van hypotheekrente ten laste van het in Nederland belaste inkomen ook mogelijk is geworden, zonder dat wordt voldaan aan het 90% criterium.

Dit biedt perspectieven voor buitenlandse woningbezitters, met een eigen woning in het buitenland die met een (annuïtaire) hypotheek de aanschaf van de eigen woning hebben gefinancierd. Zij kunnen als zij Nederlands inkomen genieten in Box 1, de rente toch deels (pro rata) in aftrek brengen, ook al wordt minder dan 90% van het inkomen in Nederland belast.

Indien dit op u van toepassing is, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Oude regeling: keuzeregeling

Onder de oude regeling die tot 1 januari 2015 gold, kon men kiezen (opteren) voor de binnenlandse belastingplicht. Die regeling stond open voor buitenlandse belastingplichtigen die in Nederland belast inkomen genoten en woonachtig waren in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

De oude regeling bevatte een aantal bepalingen - de zogenoemde inhaalregeling en terugploegregeling - waardoor Nederland de verleende aftrekposten in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk terugnam. Deze bepalingen gelden nu niet meer.

Heeft u toch nog vragen over de oude regeling, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vragen over de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

Komt u in aanmerking voor regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Wat is mijn voordeel en wat zijn de risico’s? We kijken graag met u mee. Gebruik het formulier om uw vraag bij ons neer te leggen. Een specialist zal op korte termijn contact met u opnemen.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal +31(0)6 281 20 194 +31(0)76 53 03 800
Kurt van Heerewaarden
Senior belastingadviseur +31(0)6 415 05 887 +31(0)76 53 03 800
Ynte Rasenberg
Belastingadviseur +31(0)76 530 38 00