Belastingheffing op digitale diensten

09-05-2018

Als uitvloeisel van het BEPS project is op 21 maart 2018 een rapport verschenen van de Europese Commissie.

Met dit rapport beoogt men een gezamenlijk, eerlijk en effectief belastingstelsel voor de digitale markt in de EU op te zetten.

Dit betreft met name:

  • Een tijdelijke “digital services tax”;
  • De introductie van een zogenaamde digitale vaste inrichting.

Digital Services Tax (DST)

Ondernemingen met een wereldwijde jaarlijkse omzet van 750 miljoen EURO en een jaarlijkse omzet uit digitale diensten in de EU van meer dan 50 miljoen EURO worden vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan 3% DST over de kwalificerende opbrengsten.

Er wordt voorzien in een heffing op basis van het one-stopshopmechanisme zoals we dat kennen uit de Omzetbelasting. Echter de opbrengsten dienen uiteindelijk wel ten goede te komen aan de landen waar de gebruikers van de digitale diensten zijn gevestigd.

Digitale Vaste Inrichting (DVI)

Er is sprake van een DVI in een lidstaat wanneer middels een digitaal platform per jaar:

  • Ten minste 7 miljoen EURO aan opbrengsten worden behaald;
  • Meer dan 100.000 gebruikers worden in een EU lidstaat en / of
  • Meer dan 3.000 contracten zijn afgesloten voor online diensten.

De hieraan toerekenbare resultaten worden belast onder het reguliere vennootschapsbelastingstelsel van de betreffende lidstaat. Het betreft een voorstel dat nog moet worden voorgelegd en goedgekeurd alvorens het daadwerkelijk in wet en regelgeving wordt omgezet. Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit gebied.

 

Terug

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*