Brexit-vouchers

18-04-2018

Indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, dan is het handig om te weten of u ook te maken krijgt met de gevolgen van Brexit.

Vul de Brexit Impact Scan in en kom erachter of u hinder zal ondervinden van de gevolgen. Indien dit zo is, dan kunt u een Brexit-voucher aanvragen. U krijgt daarmee subsidie voor deskundig advies over de gevolgen van Brexit voor uw onderneming. Deze voucher kunt u de specialisten van Van Oers inleveren.

Wanneer kunt u de Brexit-voucher aanvragen?

In de volgende gevallen kunt u een voucher aanvragen:

  • U bent eigenaar van een Nederlandse mkb-onderneming.
  • Deze onderneming is niet gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
  • U heeft bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk.

Mocht u advies willen over alternatieve markten voor de export of import van goederen en diensten of wilt u de gevolgen voor uw onderneming identificeren? Dan kunt u een Brexit-voucher aanvragen. Deze voucher mag niet worden gebruikt voor de gebruikelijke dienstverlening of voorzien in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager.

Wat is de waarde van de Brexit-voucher?

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Brexit-voucher aanvragen

U kunt de Brexit-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor 'Aanvragen' onder het blokje Direct Regelen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Geldigheid

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Na afloop van de werkzaamheden

Na aflevering van het advies draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt zelf het bedrag resterende boven de € 2.500 en de btw.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: rvo.nl

Terug

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*