Verduidelijking uitleg 183 dagen regeling

21-08-2017

Bij de verdeling van de heffingsbevoegdheid van belasting wordt onder andere gekeken naar de plaats waar iemand werkt. Hierbij is veelal vastgesteld dat als een werknemer in 12 maanden minder dan 183 dagen in een ander land verblijft, de werkstaat over het volledige salaris belasting mag heffen. Recentelijk is er een procedure geweest over de vraag of ook vrije dagen meetellen voor de 183-dagenregeling.

Tellen vrije dagen ook mee?

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de berekening van de 183-dagenperiode niet enkel gekeken moet worden naar het aantal werkdagen, maar ook naar het totaal aantal verblijfdagen. Relevant is dus het aantal dagen waarop fysieke aanwezigheid in de werkstaat is, dus ook de weekenden, feestdagen, vakanties en vrije dagen tellen mee voor de bepaling van de 183-dagenregeling.

Het aantal vrije dagen moet wel in verhouding staan met het aantal werkdagen. Dit komt naar voren in een andere recente procedure van Hof Arnhem-Leeuwarden. Hier is beslist dat bij een onevenredig hoog aantal vrije dagen een uitzondering moet worden gemaakt op het bovengenoemde. In casu had het Hof geen voorkoming dubbele belasting toegestaan bij iemand die in een periode 34 dagen had gewerkt en daarnaast 50 verlofdagen had opgenomen.

Gezien de ontwikkelingen en het risico op dubbele belastingheffing blijkt weer dat het belangrijk is om een voldoende gespecificeerde dagenkalender bij te houden indien u of uw werknemer te maken heeft met grensoverschrijdend werken. 

Terug

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:*